Jakie badania medycyny pracy dla osób prowadzących własną działalność?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie dysponuje aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracownicy podlegają wstępnym badaniom lekarskim kiedy są przyjmowani do pracy, przenoszeni na inne stanowisko, oraz okresowym badaniom kontrolnym.

Te same zasady obowiązują osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Przepisy dotyczące medycyny pracy w przypadku osób prowadzących działalność

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników są dobrze znane pracodawcom. Niestety sprawy osób samozatrudnionych mają się nico gorzej, gdyż nie każdy wie, że tak samo, jak zatrudnieni pracownicy, tak i osoby prowadzące własną działalność, mogą podlegać pod opiekę jednostki służby medycyny pracy. Wszelkie zasady sprawowania opieki zdrowotnej nad osobami prowadzącymi działalność gospodarczą reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 758).

W myśl przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia osoba prowadząca działalność gospodarczą i zainteresowana objęciem jej profilaktyczną opieką zdrowotną przez służbę medycyny pracy, powinna złożyć wniosek o objęcie tą opieką w wybranym przez siebie Zakładzie Opieki Zdrowotnej, który prowadzi taką służbę. Informację i wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy – bo tak formalnie nazywają się te ZOZy – działających w danym województwie, osoba prowadząca działalność może uzyskać w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

Gdzie można złożyć wniosek o objęcie opieką w zakresie medycyny pracy?

Wniosek o objęcie opieką w zakresie medycyny pracy można złożyć oczywiście w naszej przychodni. Wykonujemy badania z zakresu medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej, nasi lekarze wydają też orzeczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, a także okres w jakim będzie ona sprawowana, najlepiej jest ustalić bezpośrednio z lekarzem medycyny pracy.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą sama deklaruje na wniosku znane sobie zagrożenia zawodowe, które występują na jej miejscu pracy. Oprócz tego wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz jej numer PESEL, albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • adres wykonywania działalności, numer REGON i NIP
  • określenie rodzaju wykonywanej pracy;
  • informację o czynnikach szkodliwych występujących w miejscu pracy.

 

Lekarz medycyny pracy na podstawie wniosku i wywiadu z wnioskodawcą zleca wykonanie badań, które umożliwią wczesną diagnostykę chorób zawodowych. Przeprowadza także badanie lekarskie, mające na celu wydanie orzeczenia o możliwości wykonywania pracy.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.